Tréningek

Általános információk

Időkeret:
általában 2X8 óra, egymást követő napokon, de lehetőség van egyedi időbeosztásban, akár kisebb modulokban is megrendelni a tréninget, illetve 1- fél napos utókövetési napot is kérni.

Létszám: maximum 12 fő

Ár: a konkrét tréning nevét és a kért időtartamot megírva kérje árajánlatomat, vagy a személyes – ingyenes – konzultációs lehetőséget.

Kommunikációs tréningek

„Az első, amit megtanulunk, a kommunikáció. S az idő múlásával bizonyos értelemben egyre jobban csináljuk. Furcsamód azonban, ahogy felnövünk, kezdődnek a zavarok. Néha csak a szavak hiányoznak, vagy elfelejt az ember valamit. Máskor zavarba jön, a kínos helyzet belé fojtja a szót. Minél több szót ismerünk, annál nehezebb megfelelően használnunk őket. „ Sara Rattaro

Minden vezetőnek alapvetően fontos készség, képesség a jó, kifejező kommunikáció, ehhez nyújt segítséget a tréning a vezetői kompetenciákra fókuszálva.

A cégek, szervezetek, közösségek életében kiemelkedően fontos, hogy az információk hatékonyan célba érkezzenek. A tréning ehhez nyújt segítséget, ad eszközkészletet.

Minden cégnek, szervezetnek fontos, hogy külső és belső ügyfelei egyaránt elégedettek legyenek. A tréning során – a résztvevők igényeitől függően – hangsúlyosan foglalkozunk a telefonos/személyes/írásos kommunikáció alapszabályaival, pozitív működtetésének technikáival.

A tréning során gyakorlati példákon, egyéni- és csoportfeladatokon keresztül megtanulhatóvá válik a lehetetlen: egyszerre együttműködni és önérvényesíteni a kommunikációnk során.

Tökéletes lehetőség arra, hogy szavaink segítségével adjunk, csapatot építsünk, példát mutassunk és megváltoztassuk a munkahelyi légkört. Konkrét eszköztárat ad a tréning a kommunikációnk pozitív átalakításához.

Önismereti képzés, fejlesztés, tréning

„A látásod kitisztul, amint a szívedbe tekintesz. Aki kifelé néz, álmodik. Aki befelé néz, fölébred.” C. G. Jung

Az egyik legfontosabb alapképzés a megfelelő önismeret megszerzése. Nincs olyan pozíció, szakma, élethelyzet, melyben ne vinni előre, ne támogatná személyes fejlődésünket, ha tisztábban látjuk önmagunkat. A tréning során a felmért kompetenciák alapján haladunk az önismeret „rögös útján” előre, miközben – pszichológiai képzettségemnek köszönhetően- teljes biztonságban érezheti magát a csoport minden tagja.

Vezetői fejlesztő, támogató tréning

„Az emberek többsége képtelen önálló döntéseket hozni, félnek attól az őserőtől, amely az „úgy teszek, ahogyan jónak látom” elvében megnyilvánul. Akarom, és megteszem. Az emberek félnek a hibázástól, tartanak attól, hogy az eredmény rosszabb lesz, mint a kiindulópont. De hát ez gyengeség, infantilizmus! Még ennél is rosszabb – ostobaság! A döntéshozás képessége, és az, hogy elfogadjuk az ezzel járó veszteségeket, és alakítjuk, a mi képünkre formáljuk a világot -vezetőierény.” Simun Vrocsek
 Vannak olyan tanulható. elsajátítható modellek, eszközök, melyek vezetőként segítségünkre lehetnek, akár kommunikációról, akár változáskezelésről, akár döntéshozatalról van szó. Személyes vezetői, felsővezetői tapasztalataim átadása mellett egyéni technikákkal is megismertetem a tréning résztvevőit.

Stressz-konfliktuskezelés és kiégéskezelés tréning

„… őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! 
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!..”.
Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

A feldolgozatlan konfliktusok sok esetben stresszt okoznak, míg a monoton, egyforma típusú feladatok kiégéshez vezethetnek. Minden helyzet gyökere közös, érdemes megtanulni magunkban kezelni a minket érintő különböző szituációkat, hogy már az első lépcsőnél megállítsuk a folyamatot. A tréning erre ad jól hasznosítható technikákat, miközben kérdőíveken keresztül felméri a jelenlegi egyéni és munkahelyi stressz-szintünket is.

Prezentációs technika tréning

„A jó előadó hangosan gondolkozik a hallgatósága előtt, kinyúl a gondolatokért és boszorkányos ügyességgel varázsolja elő őket a levegőből (…). A jó előadó elmélkedik, tűnődik, a jobb megértés érdekében újrafogalmaz, kételkedik, kérdez, megváltoztatja a beszédritmusát, szüneteket tart a gondolkodáshoz – ő az a szerepmodell, aki megmutatja, hogyan kell megvizsgálni a témát, és hogyan kell felkelteni iránta az érdeklődést.” Richard Dawkins

Az alapképzés során a tréning résztvevői megtanulják,  hogy milyen technikák, segítségek állnak a rendelkezésükre ahhoz, hogy nyugodtan és magabiztosan kiállhassanak elmondani gondolataikat, véleményüket.

Azoknak ajánlom ezt a tréninget, akik szeretnének formailag és tartalmilag egyaránt magas szintű előadásokat összeállítani és előadni. A tréningen kamerás felvétel és visszajátszás, egyéni értékelés is történik, a médiában megszerzett sokéves műsorvezetői, előadói tapasztalatom alapján.

Ezen a speciális tréningen lehetőség van az előadói tudás, képesség továbbfejlesztésére, csiszolására. A tréningen hosszabb lélegzetű kamerás felvétel és visszajátszás, egyéni értékelés történik, a médiában megszerzett sokéves műsorvezetői, előadói tapasztalatom alapján.

Lehetőség van egy-egy fontos előadásra való felkészüléshez a segítségemet kérni. Javaslataimmal segítek a tartalmi, formai összeállításon túl a magabiztos előadásmódban is, a médiában megszerzett sokéves műsorvezetői, előadói tapasztalatom alapján.

Női vezetői tréning

„Az igazi csapatmunka olyan, mint egy nagyszerű zenemű. Szólhat az összes hangszer egyszerre, mégsem versenyeznek egymással. Egyenként különféleképpen hangzanak, különféle dallamokat szólaltatnak meg, különböző időben tartanak szünetet, mégis egy egészként hoznak létre csodálatos hangzást – szinergiát.” Sean Covey

Ezen a speciális, nőknek szóló vezetői tréningen megtanulhatóvá és érthetővé válik, hogy mi nők milyen készségekkel és képességekkel rendelkezünk, s melyeket kell elsajátítanunk ahhoz, hogy jó, vagy még jobb vezetőkké válhassunk.

Munka és magánélet összehangolása tréning

„Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod.” Albert Einstein

 

Sokszor nehéz az egyensúlyt megtalálni a szakmai és a magánéletünk között. Ilyenkor érdemes megállni egy kicsit, magunkba tekinteni, hogy mi igazán fontos a számunkra és a szerint alakítani a mindennapjainkat. A tréning ehhez nyújt segítséget.

Időgazdálkodás, idő- családmenedzsment tréning

„Nem az időnk csekély, hanem sokat elvesztegetünk belőle.” Lucius Annaeus Seneca

 A tréning célja segítséget nyújtani az időnk jobb beosztásához, olyan technikákat, modelleket, alkalmazásokat megmutatni, melyek hozzásegíthetnek a tudatosabb napi, heti, éves terveink megvalósulásához, miközben szemléletet is formál – hiszen régóta tudjuk, hogy sok minden fejben dől el…

Női/férfi szerepeink

„A nemi szerepek összefolynak. Ami régen kőbe vésett volt, ma már nem az. Bármit csinálhatunk, nincsenek határok. A nők nem csak gyereket szülnek és főznek. Örökbe is fogadhatnak, de maratont is futhatnak, vagy súlyt emelhetnek és ma már a főzés is választás kérdése. A férfiaknak sem kell elefántokra vadászni, vagy a mezőn dolgozni. És ebben ez a csodálatos. Mindenkinek megvan a szabad választás lehetősége.” Philip Zimbardo

A tréning célja segítséget és támpontot nyújtani abban, hogy megértsük és megismerjük szerepeink evolúciós-pszichológiai alapjait, hogy ennek a tudásnak a birtokában jobban tudjuk alakítani, egymáshoz illeszteni szerepeinket, megfogalmazni egymás felé az elvárásainkat. A szinergia, sokszínűség nagy előny is lehet, ha jól tudjuk működtetni, ehhez ad a tréning jól hasznosítható eszközöket.